Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Buradasınız: Ana Sayfa » Ulusal Yeterlilikler »

Ulusal Yeterlilikler

Ulusal yeterlilik; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve MYK tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. Ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilir.

Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standardının bulunduğu alanlarda bir veya birden fazla meslek standardı esas alınarak oluşturulur. Ulusal meslek standardının bulunmadığı alanlarda uluslararası meslek standartları içeriğinde tanımlanan uygulama yönteminde herhangi bir değişiklik yapılmadan esas alınır. MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurlarla belirlenir:

  • Yeterliliğin adı ve seviyesi, 
  • Yeterliliğin amacı ve gerekçesi, 
  • Yeterliliğin ilgili olduğu sektör, 
  • Yeterlilik için gerekli olan; şekli, içeriği, süresi gibi özellikleri belirtilen eğitim ve deneyim şartları, 
  • Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri, 
  • Yeterliliğin kazanılması için sahip olunması gereken öğrenme çıktıları, 
  • Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak değerlendirme usul ve esasları, değerlendirmede ihtiyaç duyulan asgari sınav materyali ile değerlendirici ölçütleri, 
  • Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, gerekli görülmesi halinde belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar.
Görüşe Çıkan Ulusal Yeterlilik Taslaklarımız
 Yayınlanan Ulusal Yeterliliklerimiz

MYK tarafından kabul edilen tüm Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için buraya tıklayınız.


Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!