Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Buradasınız: Ana Sayfa » Yazılım Sistemimiz »

Yazılım Sistemimiz

TÜBİDER İktisadi İşletmesinin mesleki sınav ve belgelendirme merkezi olan VOC Test Merkezinde, aşağıdaki niteliklere sahip bir Yönetim ve Sınav Yazılımı üç aydır aktif olarak kullanılmaktadır. Yazılım tam olarak tamamlanmış durumdadır.

Bölümlerin altında yer alan küçük resimlerin üzerine tıklayarak detaylı resimlere erişebilirsiniz.


A. Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler

 • Meslek dalları ve seviyeleri (web sitesinde yayınlanacak kapsam dokümanları ve parametereleriyle)
 • Ulusal meslek standartları (görevler, işlemler, başarım ölçütleri)
 • Ulusal yeterlilikler (yeterlilik birimleri, öğrenme çıktıları, başarım ölçütleri)
 • Ulusal yeterlilik ile tanımlanan sınavlar ve sınav parametreleri
 • Ulusal yeterlilik ile tanımlanan alt sertifika tanımları (yeterlilik birimi gruplama alternatifleri)
 • Ulusal yeterlilik ile tanımlanan bilgi ve beceri kontrol listeleri ve öğeleri
 • MYK formatlarına uygun Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik özeti ve excel çıktısı

UMS görev, işlem ve başarım ölçütleri ile, UY yeterlilik birimleri, öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri, tek tek ve birbirlerine bağlantılı şekilde sisteme girilir.  Daha sonra bu kayıtlar ID'ler bazında isteğe göre hem bilgi ve beceri kontrol listeleri öğeleri, hem de direkt sınav soruları ile ilişkilendirilmektedir.

B. Soru Bankası Oluşturma 

 • Havuza eklenecek sorular için genel konu başlıkları tanımlama (İSG, Bilgisayar, Yönetim vb.)
 • Zaman ve mekandan bağımsız olarak farklı kullanıcılara soru ekleme ve onaylama yetkileri verilmesi
 • 14 farklı soru türü (çoktan tek seçim, çok seçim, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama vb.)
 • Soruda ve cevap seçeneklerinde resim, video veya flash animasyon kullanabilme
 • Soruların UY öğrenme çıktıları veya bilgi beceri kontrol listesi öğeleri ile ilişkilendirilmesi
 • Her sorunun 3 farklı kişiden onay alması ve sadece kişinin işlem yapabileceği soruları görebilmesi
 • Excel üzerinden toplu soru aktarımı
 • Ulusal yeterlilik kriterlerine göre sınav uygulanabilirlik (soru havuzu) analizi
 • Soru hazırlayanların hakediş ve performanslarını takip sistemleri ve üretim dönemleri tanımları

Uygulanabilirlik analizi, soru bankasına eklenen ve onay mekanizmasından geçen soruların, ilgili ulusal yeterlilik ile öngörülen sınavları gerçekleştirmeye yeterl olup olmadığını otomatik olarak analiz eder.

C. Aday İşlemleri ve Sınav Tanımlamaları

 • Sınav düzenlenecek merkezlerin, adres ve koordinat bilgileri ile tanımlanması
 • Kullanıcının web sitesi üzerinden kullanıcı hesabı açması ve sınav başvurusu yapması 
 • Elle veya toplu sınav başvurularının sisteme girilmesi
 • Sertifika aday kayıt işlemleri sırasında mernis TC Kimlik doğrulama
 • Aday ödemeleri ve ödemeye bağlı sınav kullanım haklarının takibi
 • Sistemin seçin hedef sertifika için katıldığı ve katılması gereken sınavları otomatik olarak göstermesi
 • Sınav uygulaması tanımlama, sınav için havuzdan algoritma ile soru seçimi ve soruların onaylanması
 • Uygun görülmeyen sorular hakkında sistemin otomatik olarak gerekçeleri öğrenmesi ve çözmesi
 • Sınav uygulaması için elle katılımcı (aday) tespiti
 • Rezervasyon'a açık durumunda olan sınavlara adayların bireysel olarak web üzerinden kayıt olabilmesi
 • Katılım durumu kesinleşene adaylara tel tuşla e-posta bilgilendirmesi gönderimi
 • Web üzerinden sınav yeri sorgulama
D. Sınav Uygulamaları ve Sonuç Yükleme
 • Kağıt veya IBT (bilgisayarlı) sistem ile sınav yapabilme seçeneği
 • Test sınavlarında adaylara özgü soru ve cevap dizilimi
 • Kağıt test sınavları için otomatik oluşturulan soru kitapçığı dizgisi ve optik cevap formu baskıları
 • Yazılı sınavlar için otomatik oluşturulan soru kağıdı, değerlendirici kılavuzu ve değerlendirme formları
 • Sözlü ve uygulamalı sınavlar için otomatik oluşturulan değerlendirici kılavuzu ve değerlendirme formları
 • Otomatik oluşturulan sınav komisyonu ve katılımcı imza tutanakları baskıları
 • Özel optik okyucu cihazlara ait optik formlara ad, soyad ve kimlik numarası baskısı
 • A4 baskıları üzerinde QR code ve optik kodlama desteği
 • Tüm baskı işlerini PDF formatında ve şifreli ZIP dosyalarında bilgisayara indirebilme
 • Elle sınav sonucu girme
 • Basit scanner taraması ile A4 formlar üzerinden otomatik sınav sonucu yükleme 
 • Özel optik okuyucu cihazlardan gelen txt tabanlı sonuçların sisteme tek hamle ile yüklenmesi
 • Web üzerinden sınav sonucu sorgulama
E. IBT Tabanlı Sınavlara Özgün İşlevler
 • Sistemi ilk defa kullanan adayların, soru türlerine uyumunu sağlamak için alıştırma soruları yöneltme
 • Her aday için farklı sınav başlama zamanları kullanabilme ve bağımsız otomatik süre sayaçları 
 • Otomatik webcam ve ekran görüntüsü kaydı alma
 • Bilgisayarda çalışan diğer servisleri tanıma ve diğer tüm uygulamaları engelleme
 • Çökme, elektrik kesintisi veya hat kopması durumlarında sınav kurtarma ve devam edebilme
 • Uygulamalı sınavlarda işlem adımlarını kayıt altına alma
 • Sınav sonuçları ve delilleri otomatik olarak sunucuya yükleme
 • Hat kopması durumlarında şifreli dosyalarla güvenli olarak elle sunucuya sonuç taşıma

F. Belgelendirme Kararları, Belge Basımı ve Vize İşlemleri

 • Sisteme yüklenen sonuçlara göre karar alınması gereken adayları otomatik olarak tespit etme
 • Belgelendirme kararlarının sisteme işlenmesi ile otomatik olarak sertifika oluşturma
 • Belge takip işlevleri ile vize ve yenileme zamanı yaklaşan veya geçen belgeleri takip etme
 • Gözetim ve vize işlemlerini sisteme işleme ve bu bilgileri yenileme süreçlerinde otomatik kullanma
 • Web üzerinden sertifika doğrulama ve geçerlilik kontrolü

G. Kalite Yönetim Sistemi Kayıtları

 • 17024 kalite dökümantasyonlarının sürüm ve reziyon kontrollü yönetimi
 • Web sitesi üzerinden veya doğrudan itiraz ve şikayet kayıtları yönetimi
 • Toplantı kayıtları
 • Uygunsuzluk tespitleri ve düzeltici önletici faaliyet takipleri
 • Arşiv kayıt (indeks) sistemi
 • Personel bilgi kayıtları
 • İletişim kayıtları
 • İş kaza kayıtları
 • Eğitim kayıtları
 • Donanım ve yazılım envanteri ve kullanım yeri takip kayıtları


H. Sunucu Ekipmanları

 

ibtsema.jpg

 

Merkezimizde kullanılan IBT sınav sisteminin işletilmesi için, kurumsal olarak konumlandırılmış bir web sunucu sistemi kullanılır. Bunun için datacenter bünyesinde yada kurumsal bir erişimi (leased line, GHDSL, vb.) bulunan bir ofis ortamı tecih edilebilir. Ancak datacenter da bulunması işletme maliyetleri, enerji, soğutma ve güvenlik açılarından daha doğrudur.


Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!