Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Buradasınız: Ana Sayfa » Kalite Yönetim Sistemi »

Kalite Yönetim Sistemi

shutterstock_20064865.jpg30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'ne göre, UY'leri tanımlayan unsurlar, TS EN ISO / IEC  17024 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte oluşturulmaktadır.  Buna bağlı olarak da yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, ilgili yeterliliklerde TS EN ISO / IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Merkezimiz, TS EN ISO / IEC 17024 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmuştur ve bu sistemi uygulamaktadır. Bu kapsamda personel belgelendirme faaliyetlerinde kaliteli hizmet sunumunu gerçekleştirebilmek ve belgelendirme başvurusunda bulunan adaylarla paylaşabilmek amacıyla bir Personel Belgelendirme El Kitabı'nı hazırlanmış ve yayınlamıştır. 

 

Personel Belgelendirme El Kitabını İndir (PDF)

 

TÜRKAK akreditasyon başvurumuz gerçekleştirilmiş olup; yakın bir zamanda akreditasyon sürecinin tamamlanması ile birlikte, kuruluşumuz TS EN ISO / IEC  17024 standardı ile tam uyumlu olarak belgelendirme faaliyetlerine devam edecektir.

Personel Belgelendirme Politikası 

Merkezimiz, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir:

 • Belgelendirme talebinde bulunan adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • Her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkanı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabilecektir.
 • Verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmayacaktır.
 • Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere ait UMS ve UY'lerde belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul talep edilmeyecektir.
 • Gerek merkezimiz, gerekse de merkezimizin bağlı olduğu TÜBİDER bünyesinde, herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verilmemesi amacı ve tarafsızlık ilkesi ile çelişeceği sebebi ile, adaylardan özel talep gelse dahi hiçbir eğitim hizmeti verilmeyecektir.
 • Merkezimiz, belgelendirme sürecine ilişkin şartlara dair değerlendirmeleri ve kararları, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacaktır. Yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve/veya sübjektif değerlendirmelere yer vermeyecektir.
 • Merkezimiz, tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi  için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir.
 • Belgelendirme başvurusunda bulunacak, bulunan ve belgelendirilen tüm adaylarla telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim kurulacaktır.
 • Adayların TC Kimlik numaraları ve/veya kendilerine verilen erişim şifreleri ile web sitemiz üzerinden sunulan kendilerine özel bilgi ve işlem alanlarına erişmeleri sağlanacaktır.
 • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanacaktır.
 • Merkezimize iletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.

Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!