Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

VOC Test Projesi Genişletildi

07.05.2012 13:07


new2.pngTÜBİDER'in bilişim sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyonu sağlayan bir kurum olmasını sağlayacak Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC Test Merkezleri) Avrupa Birliği destekli hibe projesi 7 yeni meslek dalında 15 Seviyede genişletilmiştir.

Mart 2011 tarihinden beri süregelen projemizde "Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4-5)", "Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4-5)" ve "Ağ Teknolojileri Uzmanı (Seviye 6)" mesleklerine ilaveten, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB) ve AB Delegasyonu onayı ile aşağıdaki bilişim meslekleri de eklenmiştir.

new1.pngBu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!