Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Buradasınız: Ana Sayfa » Bilişimde Sertifikasyon »

Bilişimde Sertifikasyon

Sertifikasyon Nedir?

Günümüzün hızla değişen bilişim sektöründe bireylerin kendine bir kariyer sağlayabilmesi için bilgi, beceri ve deneyimlerini belgelemeleri istenmektedir. Sertifikasyonlar, tanımı belirlenmiş bir bilgi ve beceri düzeyi için gerekli birikimi ölçüp değerlendiren belgeleme standartlarıdır.

Bilişim teknolojilerine yapılan yoğun yatırımlar ile şirketlerde bu yatırımlarını tecrübeye ve sertifikaya sahip bilişim teknolojileri profesyonellerine emanet etme arzusu çoğalmaktadır. İş başvurularınızda öne geçmenizi, sektörde yer edinmenizi sağlayabilecek olan bu sertifikalar uluslararası alanda da kabul görmenizi, dünyaya açılabilmenizi de sağlar. Sertifikasyon bilişim sektörü açısından bakıldığında uzmanlığınızın bir ispatı demektir.

Bugüne kadar bilişim teknolojileri alanında CompTIA A+, Network +, gibi marka-bağımsız sertifika programları yanında, genellikle teknoloji üreten firmaların kendi ürünleriyle ilgili  sertifikasyon programları vardı. Microsoft ve CISCO ülkemizde bu alanda önder konumdadır. O ürünü kullanacak uzmanlar yetişmeden ürünlerin doğru ve verimli kullanılmaları mümkün olmadığından özellikle yazılım ürünleri geliştirilirken eğitim ve sınav içerikleri de birlikte hazırlanmaktadır. Özellikle ürün sağlayıcıların desteği ile organize edilen çeşitli eğitim süreçleriyle bu sertifikasyon sınavına hazırlanılmaktadır. Sertifikasyon sınavları, söz konusu eğitim süreçlerinin hedef ölçülere uygunluğunu değerlendirmekte, bilgiye gerçekten egemen uzmanlarla, bildiğini varsayanları birbirinden ayırmaktadır. 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmasıyla Türkiye'de mesleklerin ve meslek standartlarının tanımlanması, ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının bu yeterliliklere göre eğitim hazırlamalarının sağlanması ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu tekrardan düzenlenmiş gerekli hukuki alt yapı oluşturulmuştur.  

Türkiye'de Sertifikasyon

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

sekil1.pngUlusal Yeterlilik Çerçevesi'de tanımlı ulusal yeterliliklere göre verilecek yeterlilik sertifikalarının verilmesinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenir. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, bir akredite personel belgelendirme kuruluşu olarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi'de tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütür. Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu öncelikle TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda yönetmeliklerle tanımlanan şartları sağladığı tespit edilen tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlardır.

Mesleki Sınav ve Belgelendirme süreçleri Şekil 1 ve Şekil 2 'de gösterilen temel iki aşamaya ayrılabilir. Birinci aşama Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerin  belirlenmesi, 2. aşama Sınav ve Belgelendirme alt yapısının kurulması, TURKAK Akreditasyonunun alınması ve MYK'dan onay alınması. 

Şekil 1'de görülen birinci aşama Meslek Standardı ve Yeterlilikler olarak iki benzer süreç olarak organize edilmekte ve şeklimizde 1 ve 2 bölüm olarak gösterilmektedir. Şekil 2'de görülen ikinci aşama ise daha uzun ve zahmetli olan sınav ve belgelendirme amaçlı süreçleri içerir. 3-4-5-6-7-8 olarak altı farklı bölüme ayrılmıştır.

sekil2.png 


Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!