Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Buradasınız: Ana Sayfa » Belgelendirme Kılavuzu »

Belgelendirme Kılavuzu

Belgelendirme kılavuzunu PDF formatında indirmek için buraya tıklayınız.

1. Başvuru Şartları

1.1. Genel Şartlar

Bu kapsamda başvuru için gerekli evraklar şunlardır:

 1. Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış başvuru formu
 2. Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya bankamatik makbuzu
 3. Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)

Adaylar, bizzat TÜBİDER VOC Test Merkezi'ne gelerek veya TÜBİDER VOC Test Merkezi web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, sınav günü, vermiş oldukları bilgileri içeren sınav başvuru formunu imzalamak, geçerli bir kimlik belgesini ibraz etmek, kimlik fotokopisini ve sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzunu görevlilere teslim etmek zorundadır.

Bunların dışında, işverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca merkezimize elden veya posta yoluyla iletmesi ile de başvuru gerçekleştirilebilir.

Sınav ücreti, web sitesinde ilan edilen banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve TÜBİDER VOC Test Merkezi web sitesinden ilan edilir. Sınavlara katılarak başarısız olan adaylar, en fazla 1 yıl içerisinde ve 2 adet sınava ücretsiz olarak katılabilirler. İlk sınav tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş veya adaylar üst üste 3 sınavdan daha başarısız olmuş ise, yeniden sınav ve belgelendirme ücreti talep edilir.

Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında TC Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi merkezimize faks veya e-posta yoluyla ulaştırması gerekir.

1.2. Belgelendirme Programı Seçimi

Adayların ilgili UY'ler kapsamında belirtilen sertifikalardan birisini seçmeleri gerekmektedir.

 • Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 (Kurulum Elemanı)
 • Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 (Saha Destek Elemanı)
 • Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 (Teknik Servis Elemanı)
 • Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 (Kurulum ve Destek Elemanı)
 • Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 (Teknik Servis Elemanı)
 • Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 4
 • Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 5
 • Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 6

Bilgisayar Donanım Elemanı ve Ağ Teknolojileri Elemanı/Uzmanı meslekleri kendi içerisinde dikey ilerleme imkanı barındıran alt sertifika grupları ve seviyelerden oluşmaktadır. Buna bağlı olarak söz konusu belgelendirmelerle ilgili kapsam genişletmesi imkanı bulunmaktadır. Dolayısı ile kapsamı daha düşük olan bir belgelendirmeye sahip olan bir aday, daha üst düzey belgelendirmelerden birisine geçme talebinde bulunabilir.

Adaylar, belge geçerlilik süresi içinde kapsam genişletme başvurusunda bulunarak, başvurdukları yeni kapsam için başarılı olmaları gereken fark sınavlarına katılabilirler. Belgelendirme tarihinden 6 aydan daha az süre geçmiş ise, yeni hedeflenen belgelendirme ücreti %50 indirimli olarak uygulanır. 6 ay ve daha fazla süre geçmiş ise yapılan başvurularda ise tabloda belirtilen sınav ve belgelendirme ücretleri geçerlidir.

Belge yenileme süresi gelen adaylar, belge yenileme sınavına başvurabilecekleri gibi, varsa kapsam genişletme veya  kapsam daraltma kapsamında sınavlara katılmayı da tercih edebilirler.

Belge yenileme, kapsam genişletme veya kapsam daraltma başvurularında, eğer daha önce belge iptali edilmiş ise, iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir

Hangi meslek dalında, hangi seviyedeki hangi belgeye başvuracağınızı doğru tespit etmeniz son derece önemlidir. Bunun en doğru şekilde tespit etmenin yolu, yukarıdaki ilgili meslek standartlarını ve yeterlilikleri incelemenizden geçer. Aşağıda, bununla ilgili bir özetleme yapılmıştır.

Hangi sertifikayı seçerseniz seçin, uygulanacak sertifika sınavları iş sağlığı ve güvenliği, iş organizasyonu ve mesleki gelişim alanlarını içeriyor olacaktır.

 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Kurulum Elemanı
  Bir bilgisayar montaj / üretim hattı üzerinde; montajı ve yapılandırma işlemleri ile uğraşan meslek elemanını örnek olarak kabul edebilirsiniz. Sertifika sınavları temel bilgisayar bilgileri, montaj ve yapılandırma konularını kapsamaktadır. Bu meslek elemanından basit sorun tespiti dışında teknik servis veya kullanıcı destek faaliyetlerini yerine getirmesi beklenmez.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Saha Destek Elemanı
  Sahada kullanıcı desteği veren, piyasada "help desk" olarak tabir edilen işlemleri yerine getiren meslek elemanını örnek olarak kabul edebilirsiniz. Sertifika sınavları temel bilgisayar bilgileri, montaj ve yapılandırma konularının üzerine ilaveten, müşteri ilişkileri, bakım ve yerinde servis konularını da kapsamaktadır.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  Bir bilgisayar teknik servisinde "pre-test" / ön inceleme görevi yerine getiren meslek elemanını örnek olarak kabul edebilirsiniz. Güç kaynağı sigortası değiştirmek gibi basit işlemler dışında elektronik onarım işlemlerini yapması beklenmez. Sertifika sınavları; temel bilgisayar bilgileri, montaj, yapılandırma müşteri ilişkileri, bakım ve yerinde servis konularının üzerine ilaveten, temel arıza tespiti ve basit elektronik onarım konularını da kapsamaktadır.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Kurulum ve Bakım Elemanı
  Bu meslek elemanı, 4. seviye "Kurulum" ve "Saha Destek" elemanı seviyelerinin bileşiminin üzerine ilaveten, daha ileri bilgisayar donanımları ile çalışabilen ve daha ileri düzey "bakım ve yerinde servis" işlemlerini yerine getirebilen meslek elemanıdır. 4. seviye meslek elemanları ile kıyaslandığında montaj, kurulum ve yapılandırma işlemlerinde daha ileri düzey işlemleri yerine getirmesi beklenmektedir. Bu elemandan sadece ileri düzey elektronik tamir işlemlerini yerine getirmesi beklenmemektedir. Bu seviyedeki bir eleman kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  Bilgisayar donanım elemanı meslek dalındaki en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip olması beklenen meslek elemanıdır. Diğer tüm seviye ve sertifikaların konularını içermekte; ilaveten sadece laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilecek ileri düzey elektronik onarım işlemlerini de kapsamaktadır. Bu seviyedeki bir eleman kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 4. Seviye
  Bu meslek elemanından temel ağ teknolojilerine hakim olmasının yanında, ağ kablolaması, cihaz montajı ve fiziksel kurulum işlemlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Basit düzeyde bir ağı tasarlamak, kullanıcı desteği vermek ve ağ işletim sistemlerini kullanmak da bu seviyedeki bir elemandan beklenen işlemler arasındadır.
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 5. Seviye
  Bu meslek elemanından, 4. seviyedeki bir elemandan beklenen işlemlerin dışında, orta düzeyde karmaşıklığa sahip ağ tasarımı ve cihaz yapılandırması görevleri beklenmektedir. Bu seviyedeki bir eleman kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.
 • Ağ Teknolojileri Uzmanı 6. Seviye
  Bu meslek elemanı, 4. ve 5. seviye elemanların sahip olduğu tüm bilgi ve becerileri sahip olmakla beraber, ileri düzey karmaşıklığa sahip ağları tasarlayabilen, ileri düzey kablolama ve cihaz yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilen uzman seviyesinde bir meslek elemanıdır. Bu seviyedeki bir eleman iş emirleri oluşturma, personel planlaması yapma ve kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.

Sınavlarda, (yukarıda listelenen ve PDF dosyalarına link verilen) ulusal yeterlilikler kapsamında yer alan öğrenme çıktılarına ait başarım ölçütlerini taşıyıp taşımadığınız incelenecektir. Teorik sınavlarda hangi konulardan sorumlu olduğunuzu bu başarım ölçütleri ve ilaveten hazırlanmış olan sınav kılavuzlarından tespit edebilirsiniz. Performans sınavlarında da sizden istenecek olan uygulamaların çerçevesi her sertifika için aşağıda özetlenmiştir.

 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Kurulum Elemanı
  PC bileşenleri montajı ve işletim sistemi kurulumu
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Saha Destek Elemanı
  PC bileşenleri montajı ve işletim sistemi kurulumu
  Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  PC bileşenleri montajı ve işletim sistemi kurulumu
  Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
  Uzay montajında arıza tespit kartları ile arıza tespiti
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Kurulum ve Bakım Elemanı
  PC bileşenleri montajı, enerji verilerek test edilmesi ve işletim sistemi kurulumu
  Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  PC bileşenleri montajı, enerji verilerek test edilmesi ve işletim sistemi kurulumu
  Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
  Uzay montajında arıza tespit kartları ile arıza tespiti
  Arızalı bileşenin elektronik onarımı
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 4. Seviye
  Ağ kablosu sonlandırma ve test etme
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 5. Seviye
  Ağ kablosu sonlandırma ve test etme
  Bir ofis planı üzerinde ağ projesi oluşturma
  2 yönlendirici arasında yönlendirme yapılandırması gerçekleştirme
  Kablosuz erişim noktası güvenlik yapılandırması gerçekleştirme
 • Ağ Teknolojileri Uzmanı 6. Seviye
  Ağ kablosu sonlandırma ve test etme
  2 ayrı bağlantılı ofis planı üzerinde ağ projesi oluşturma
  2 yönlendirici arasında yönlendirme yapılandırması gerçekleştirme
  Kablosuz erişim noktası güvenlik yapılandırması gerçekleştirme

1.3. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi Prosedürüne göre değerlendirildikten sonra, belgelendirme için bir engeli bulunmayan adaylar için sınav planlaması yapılır. Sınav planlaması yapılan adayların sınav giriş bilgileri, en geç 1 hafta öncesinde web sitesinden öğrenilebilir ve başvuru sırasında belirtilen e-posta adreslerine gönderilir. İşverenleri tarafından topluca yapılan başvurular için ayrıca işverene, başvuruda bulunduğu adaylarla ilgili sınav planlaması e-posta yoluyla iletilir.

Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda, adaylar SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir hak kaybı yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir.

2. Sınav Şartları

2.1. Genel Şartlar

Sınavlar, test ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada uygulanır. Adaylar son 1 yıl içinde başarılı oldukları sınavlardan otomatik olarak muaf tutulurlar. Bu durum hem ilk belgelendirme, hem de kapsam genişletme başvurularında aynıdır.

Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Sınav başladıktan 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilemezler. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez.

Bilgisayarlı sistem kullanımında bir uygulama çökmesi yaşanır ise ve eğer yarım saat içerisinde bu sorununun giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılır ise, sınav uygulaması başka bir güne ertelenir. Bu durumda adaylar herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

Adayların sınav sırasında veya sonrasında usulsüzlük, kopya veya hile yaptıkları veya yapmak üzere girişimde bulundukları tespit edilirse, adaylar sınav komisyonu üyeleri veya gözetmenler tarafından sınav bölgesinden uzaklaştırılır ve ölçme ve değerlendirmede usulsüzlük, kopya ve hile tespit formu doldurularak durum kayıt altına alınır.

2.2. Test Sınavları İçin Şartlar

Test sınavları, katılımcı sayısı ve teknik altyapı imkanları doğrultusunda mümkün olduğu kadar bilgisayarlı sistem ile gerçekleştirilir. Bilgisayarlı sistem ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan durumlarda ise, optik formlara dayalı sınav uygulanır.

Bilgisayarlı sistem kullanımında adaylara çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli, doğru-yanlış, doğru-yanlış listesi, eşleştirme, sıralama veya boşluk doldurma türünde sorular yöneltilebilir. Bilgisayarlı sistem ile ilk defa sınava girecek  adaylar, sınav öncesinde uyum alıştırmalarından geçirilir. Adayların birbirlerinin ekranlarını göremeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için farklı soru ve cevap seçenekleri dizilimi sunulur. Sınav sırasında bilgisayar ekranının ve web kamerası ile adayın görüntüleri alınarak sınav delili olarak cevaplarla birlikte sunucuya yüklenir. Sınav sonrasında sunucu bağlantılarında bir sorun oluşmadığı takdirde sınav sonuçları otomatik olarak sisteme yüklenir. Eğer sınav sırasında sunucu ile iletişim kopmuş ve tekrar sağlanamamış ise, sınav sonuçları elle sunucuya taşınacak şifreli bir dosyada toplanarak sisteme yüklenir. Şifreli dosyanın içeriği 128 bit kodlama ile şifrelenmiştir.

Optik formlara dayalı sınav uygulanması halinde ise sadece çoktan tek seçmeli sorular yönlendirilir. Adayların, birbirlerinin cevap kağıtlarını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için özel bir soru kitapçığı ve optik cevap formu basılır. Adaylar, cevaplarını kendi adlarına düzenlenmiş optik formlara işaretlemek ve kağıt üzerindeki ilgili bölümü imzalamak zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık örneklerde gösterildiği şekilde işaretlenmelidir. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. Sınav sonrasında cevap formları taranarak cevaplar sisteme yüklenir.

Adaylar sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav imza formu, gözetmen tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak veya hatsız durumuna alarak kapatmak ve erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

Başvurularını web sitesi üzerinden yapan ve evraklarını henüz teslim etmeyen adayların başvuru evrakları, sekretere iletilmek üzere sınav komisyonu tarafından teslim alınır. Evrakları ile sınav gelmesi gerekirken, bu evrakları yanında getirmeyen adaylar sınav alınmazlar.

Sınav sırasında bilgisayarlı sistemde yaşanan (resmin görüntülenmemesi, metnin bir kısmının olmaması vb.) bir teknik sorun veya soru kitapçıklarındaki maddi hatalar tespit edilirse, söz konusu sorular sınav sırasında veya sonrasında iptal edilebilirler. Eğer iptal işlemine sınav komisyonu sınav sırasında karar verirse bu durumu katılımcılara ilan eder ve ilgili soruya cevap vermek zorunda olmadıklarını bildirir.

2.3. Uygulamalı Sınavlar İçin Şartlar

Uygulamalı sınavlarda, her aday için bir sınav düzeneği hazırlanır. Bu sınav düzeneği, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm uygulamalı sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır.

Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, teknik altyapı imkanları doğrultusunda mümkün ise bilgisayarlı sistem ile kontrol listesi değerlendirmesi ve otomatik kanıt fotoğrafları alımı yapılır. Eğer bu imkan yok ise, sınav komisyonu optik formlar üzerinden kontrol listesi değerlendirmesini gerçekleştirir. Kanıt fotoğrafları ise dijital fotoğraf makinesi vasıtası ile elle alınır.

Adayların, sınav komisyonunun izni olmadan sınav düzeneğinde işlem yapmaları, makine ve teçhizatları kullanmaları yasaktır.

Uygulamalı sınav sırasında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı doğrultusunda hareket edilir ve İş Kaza Tutanağı ile durum kayıt altına alınır.

Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk. içerisinde giderilememesi durumunda, sınav komisyonu tarafından sınav başka bir güne ertelenebilir.

3. Sınavların Değerlendirilmesi

Test sınavlarının değerlendirmesinde doğru cevap sayısı esas olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz.

Uygulamalı sınavlarda, sadece UY'de belirlenen niteliklere sahip sınav komisyonu üyeleri görev yapabilirler. Bu komisyon üyeleri, kendilerine verilen kontrol listeleri üzerinden, adayın söz konu işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını tespit ederler.

Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.

Sınav sırasında veya sonrasında bir sorunun teknik veya içerik hatasından dolayı iptali gerekli görülür ise, bu sorular değerlendirme dışı tutulur.

4. Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde TÜBİDER VOC Test Merkezi web sitesi aracılığı ile ilan edilir. Web sitesi aracılığı ile ilan edilen sonuçlarda, adayların TC kimlik numaraları ve/veya kendilerine verilen erişim şifreleri ile sadece adayın kendisinin sonuçlara ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.

Sınavlar sonucunda belgelendirme için gerekli başarıyı gösteren adaylar, Personel Belgelendirme Prosedürü ile belirtilen esaslara uygun olarak belgelendirilirler.

5. İtiraz ve Şikayetler

Adaylar, belgelendirme sürecine ilişkin memnuniyetsizlik ve önerilerini, diledikleri zaman TÜBİDER VOC Test Merkezi web sitesi veya telefon numaraları aracılığı ile iletebilirler.

Belgelendirme süreci hakkında yapılacak itiraz ve şikayetler, itiraz veya şikayete konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde yapılabilir. Adli soruşturma gerektiren durumlarda ise bu süre dikkate alınmaz, adli soruşturma için geçerli olan yasal zamanaşımı süresi dikkate alınır. İtiraz ve şikayetlerde, itiraz veya şikayet gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

Tüm itiraz ve şikayetler ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek, en geç 30 iş günü içerisinde sonuç hakkında şikayet veya itiraz sahibine geri bildirimde bulunulur.

 

Referans Doküman:

PB.FR.21 / Rev 01 / 26.02.2013


Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!