Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Buradasınız: Ana Sayfa » Verdiğimiz Sertifikalar »

Verdiğimiz Sertifikalar

Merkezimiz, aşağıdaki Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler kapsamında belgelendirme yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

Adayların sertifikasyon hedeflerini belirlemeleri ve hedeflenen belgelendirme sınavlarının kapsamı hakkında fikir edinmeleri açısından, burada yer verilen ilgili standart ve yeterlilikleri incelemeleri büyük önem arzetmektedir.


Meslek Dalı Seviye UMS Kodu UY Kodu Belge Adı
Bilgisayar Donanım Elemanı 4 12UMS0202-4 12UY0045-4 (Rev 01) Kurulum Elemanı
Bilgisayar Donanım Elemanı 4 12UMS0202-4 12UY0045-4 (Rev 01) Saha Destek Elemanı
Bilgisayar Donanım Elemanı 4 12UMS0202-4 12UY0045-4 (Rev 01) Teknik Servis Elemanı
Bilgisayar Donanım Elemanı 5 12UMS0202-5 12UY0045-5 (Rev 01) Kurulum ve Bakım Elemanı
Bilgisayar Donanım Elemanı 5 12UMS0202-5 12UY0045-5 (Rev 01) Teknik Servis Elemanı
Ağ Teknolojileri Elemanı 4 12UMS0200-4 12UY0046-4 (Rev 01) Ağ Teknolojileri Elemanı
Ağ Teknolojileri Elemanı 5 12UMS0200-5 12UY0046-5 (Rev 01) Ağ Teknolojileri Elemanı
Ağ Teknolojileri Uzmanı 6 12UMS0201-6 12UY0047-6 (Rev 01) Ağ Teknolojileri Uzmanı

Hangi Belgelendirme Kapsamına Başvurmalıyım?

Hangi meslek dalında, hangi seviyedeki hangi belgeye başvuracağınızı doğru tespit etmeniz son derece önemlidir. Bunun en doğru şekilde tespit etmenin yolu, yukarıdaki ilgili meslek standartlarını ve yeterlilikleri incelemenizden geçer. Aşağıda, bununla ilgili bir özetleme yapılmıştır.

Hangi sertifikayı seçerseniz seçin, uygulanacak sertifika sınavları iş sağlığı ve güvenliği, iş organizasyonu ve mesleki gelişim alanlarını içeriyor olacaktır.

 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Kurulum Elemanı
  Bir bilgisayar montaj / üretim hattı üzerinde; montajı ve yapılandırma işlemleri ile uğraşan meslek elemanını örnek olarak kabul edebilirsiniz. Sertifika sınavları temel bilgisayar bilgileri, montaj ve yapılandırma konularını kapsamaktadır. Bu meslek elemanından basit sorun tespiti dışında teknik servis veya kullanıcı destek faaliyetlerini yerine getirmesi beklenmez.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Saha Destek Elemanı
  Sahada kullanıcı desteği veren, piyasada "help desk" olarak tabir edilen işlemleri yerine getiren meslek elemanını örnek olarak kabul edebilirsiniz. Sertifika sınavları temel bilgisayar bilgileri, montaj ve yapılandırma konularının üzerine ilaveten, müşteri ilişkileri, bakım ve yerinde servis konularını da kapsamaktadır.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  Bir bilgisayar teknik servisinde "pre-test" / ön inceleme görevi yerine getiren meslek elemanını örnek olarak kabul edebilirsiniz. Güç kaynağı sigortası değiştirmek gibi basit işlemler dışında elektronik onarım işlemlerini yapması beklenmez. Sertifika sınavları; temel bilgisayar bilgileri, montaj, yapılandırma müşteri ilişkileri, bakım ve yerinde servis konularının üzerine ilaveten, temel arıza tespiti ve basit elektronik onarım konularını da kapsamaktadır.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Kurulum ve Bakım Elemanı
  Bu meslek elemanı, 4. seviye "Kurulum" ve "Saha Destek" elemanı seviyelerinin bileşiminin üzerine ilaveten, daha ileri bilgisayar donanımları ile çalışabilen ve daha ileri düzey "bakım ve yerinde servis" işlemlerini yerine getirebilen meslek elemanıdır. 4. seviye meslek elemanları ile kıyaslandığında montaj, kurulum ve yapılandırma işlemlerinde daha ileri düzey işlemleri yerine getirmesi beklenmektedir. Bu elemandan sadece ileri düzey elektronik tamir işlemlerini yerine getirmesi beklenmemektedir. Bu seviyedeki bir eleman kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  Bilgisayar donanım elemanı meslek dalındaki en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip olması beklenen meslek elemanıdır. Diğer tüm seviye ve sertifikaların konularını içermekte; ilaveten sadece laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilebilecek ileri düzey elektronik onarım işlemlerini de kapsamaktadır. Bu seviyedeki bir eleman kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 4. Seviye
  Bu meslek elemanından temel ağ teknolojilerine hakim olmasının yanında, ağ kablolaması, cihaz montajı ve fiziksel kurulum işlemlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Basit düzeyde bir ağı tasarlamak, kullanıcı desteği vermek ve ağ işletim sistemlerini kullanmak da bu seviyedeki bir elemandan beklenen işlemler arasındadır.
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 5. Seviye
  Bu meslek elemanından, 4. seviyedeki bir elemandan beklenen işlemlerin dışında, orta düzeyde karmaşıklığa sahip ağ tasarımı ve cihaz yapılandırması görevleri beklenmektedir. Bu seviyedeki bir eleman kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir. 
 • Ağ Teknolojileri Uzmanı 6. Seviye
  Bu meslek elemanı, 4. ve 5. seviye elemanların sahip olduğu tüm bilgi ve becerileri sahip olmakla beraber, ileri düzey karmaşıklığa sahip ağları tasarlayabilen, ileri düzey kablolama ve cihaz yapılandırma işlemlerini gerçekleştirebilen uzman seviyesinde bir meslek elemanıdır. Bu seviyedeki bir eleman iş emirleri oluşturma, personel planlaması yapma ve kendisine bağlı ekipleri yönetme becerisine de sahiptir.
Sınavlarda Benden Neler Beklenecek?

Sınavlarda, (yukarıda listelenen ve PDF dosyalarına link verilen) ulusal yeterlilikler kapsamında yer alan öğrenme çıktılarına ait başarım ölçütlerini taşıyıp taşımadığınız incelenecektir. Teorik sınavlarda hangi konulardan sorumlu olduğunuzu bu başarım ölçütleri ve ilaveten hazırlanmış olan sınav kılavuzlarından tespit edebilirsiniz. Performans sınavlarında da sizden istenecek olan uygulamaların çerçevesi her sertifika için aşağıda özetlenmiştir.

 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Kurulum Elemanı
  - PC bileşenleri montajı ve işletim sistemi kurulumu
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Saha Destek Elemanı
  - PC bileşenleri montajı ve işletim sistemi kurulumu
  - Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  - Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 4. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  - PC bileşenleri montajı ve işletim sistemi kurulumu
  - Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  - Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
  - Uzay montajında arıza tespit kartları ile arıza tespiti
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Kurulum ve Bakım Elemanı 
  - PC bileşenleri montajı, enerji verilerek test edilmesi ve işletim sistemi kurulumu
  - Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  - Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
 • Bilgisayar Donanım Elemanı 5. Seviye - Teknik Servis Elemanı
  - PC bileşenleri montajı, enerji verilerek test edilmesi ve işletim sistemi kurulumu
  - Kurulumu yapılmış bilgisayar üzerinde donanım değiştirme
  - Arıza tespitine yönelik yazılımsal incelemeler
  Uzay montajında arıza tespit kartları ile arıza tespiti
  - Arızalı bileşenin elektronik onarımı
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 4. Seviye
  - Ağ kablosu sonlandırma ve test etme 
 • Ağ Teknolojileri Elemanı 5. Seviye
  - Ağ kablosu sonlandırma ve test etme 
  - PowerPoint'de bir ofis planı üzerinde ağ projesi oluşturma
  - 2 router arasında yönlendirme yapılandırması gerçekleştirme
  - Wireless Access Point güvenlik yapılandırması gerçekleştirme
 • Ağ Teknolojileri Uzmanı 6. Seviye
  - Ağ kablosu sonlandırma ve test etme 
  - PowerPoint'de 2 ayrı bağlatılı ofis planı üzerinde ağ projesi oluşturma
  - 2 router arasında yönlendirme yapılandırması gerçekleştirme 
  - Wireless Access Point güvenlik yapılandırması gerçekleştirmeBu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!