Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Tübider İktisadi İşletmesi

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği tüzüğünün 17. maddesine göre, Genel Yönetim Kurulu görevleri arasında "yasa ve yönetmeliklere uygun olarak dernek adına iktisadi işletme kurmak ve işletmek" görevi de yer almaktadır. Derneğimiz, bu madde gereğince 30.10.2006 tarih ve 54546 sayılı Genel Yönetim Kurulu kararı ile bir TÜBİDER İktisadi İşletmesi kurmuştur.

27.11.2012 tarihinde toplanan Genel Yönetim Kurulumuz, 218'nolu kararı ile  iktisadi işletmemizi yeniden tasarlamıştır. Bu karar çerçevesinde daha önce atanan İktisadi İşletme Yönetim Kurulu ve İktisadi İşletme Müdürü  ibra edilerek görevden alınmıştır.

İktisadi işletmemizin çalışma usul ve esasları, söz konusu kararla yayınlanan  TÜBİDER BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ ile yeniden belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğe istinaden, Erkin FINDIK işletme müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Mustafa KUĞU ve Ahmet Salih KAHRAMAN ise, işletme yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır.

Genel Yönetim Kurulumuzun ilgili kararı 18.12.2012 tarih ve 8217 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de yayınlamıştır.

İktisadi işletme yönetmeliğimizin tam metni için buraya tıklayınız.

VOC Test Merkezi Kuruluşu

Merkezimin kuruluşu, ilk olarak TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği yönetim kurulunun 27.11.2012 tarih ve 218 sayılı kararına dayanır. Derneğimiz, bu kararla Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından desteklenmeye uygun bulunan Avrupa Birliği destekli hibe projesi kapsamında öngörülen bir test merkezinin kurulmasını kararlaştırmıştır.

Personel belgelendirme merkezleri, ilgili yasal süreç gereğince derneklerin iktisadi işletmeleri bünyelerinde kurulmak zorunda olup, gerçekleştirilecek belgelendirme faaliyetleri, yine ilgili mevzuat gereğince TS EN ISO / IEC  17024 standardına göre TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından denetlenmiş ve akredite edilmiş olmalıdır.

27.11.2012 tarihinde, yeni iktisadi işletme yönetmeliği yayınlanmış ve buna bağlı olarak yeni iktisadi işletme yönetimimiz atanmıştır. Yeni iktisadi işletme yönetimimiz ise, 05.12.2012 tarihinde aldığı 1 nolu kararla, "TÜBİDER VOC Test Merkezi" markası ile iktisadi işletmemiz bünyesinde belgelendirme faaliyetlerine başlamasında karar vermiştir. Söz konusu kararda merkezimizin yönetim usul ve esasları da belirlenmiştir. 

Daha önce derneğimiz tarafından başlatılan TÜRKAK akredistasyonu çalışmaları, hazırlanan ölçme değerlendirme sistemleri ve diğer gerekli kaynaklar, TÜBİDER Genel Yönetim Kurulu tarafından işletmemize devredilmiştir. İktisadi işletme yönetim kurulumuz, TS EN ISO / IEC  17024 standardı çerçevesinde bir kalite yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi amacıyla Hüseyin Yiğit'i ilk Kalite Yöneticisi, daha önce AB Hibe Projesi Koordinatörlüğünü yürüten Niyazi Saral'ı da VOC Test Merkezi Koordiantörü olarak atamıştır.

Kalite Yöneticisi tarafından hazırlanan ve Koordiantör'ün kontrolünden geçen Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonları, işletme yönetim kurulumuzun 11.12.2012 tarih ve 2 nolu kararı ile yürürlüğe girmiştir.


Bu internet sitesi Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. Sitenin içeriğinin sorumluluğu yalnızca TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve
TÜBİDER İktisadi İşletmesi VOC Test Merkezi'ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.


Tasarım ve Uygulama: Çizgi Software @ 2012
Lütfen bekleyiniz!